VERDITAKST

Takstmann Anders Arnøy476 49 923
Takstmann Bjørn Krogsæther957 61 218

I mange av livets faser får man behov for en nøytral verditakst av boligen. Det kan være hyggelige faser i livet, eller det kan være mer alvorlige faser i livet.

En riktig verditakst er en nøtral verditakst, mens en nøytral verditakst behøver ikke nødvendigvis å være riktig.

Dersom man tar utgangspunktet i at en verditakst skal være riktig. Hvilke kriterier stilles til takstmannen for at verditaksten skal være riktig?

Lokalkjent, nøytral og byggekyndig takstmann

En lokalkjent takstmann kjenner som regel det lokale boligmarkedet som sin egen bukselomme. Det er her man skiller mellom beliggenhet og beliggenhet.

En nøytral takstmann har ingenting å tjene på at verdien settes for høyt eller settes for lavt.

En byggekyndig takstmann kjenner den tekniske verdien av boligen, altså det som ligger på tomta. Alt som er gjort med boligen siden den var ny, kan ha en viss verdi som øker verdien på boligen. Så finnes det enkelte faktorer som kan trekke ned verdien, som for eksempel manglende godkjennelse fra kommunen.

Vi hjelper deg gjerne med en verditakst.